چگونه سایز مناسب را انتخاب کنیمدر بالای قسمت توضیحات هر كالا،جدول سایزی به عنوان نمونه برای راهنمایی شما عزیزان درج شده است كه می توانید با استناد بر آن و در نظر گرفتن حدود تغییرات 2سانتی متری سایز مناسب خود را انتخاب كنید.


Whoops! There was an error.
ErrorException (E_NOTICE)
ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) ErrorException thrown with message "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1)" Stacktrace: #3 ErrorException in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1224 #2 ob_end_flush in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:1224 #1 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:closeOutputBuffers in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:386 #0 Symfony\Component\HttpFoundation\Response:send in /var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/public/index.php:58
3
ErrorException
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php1224
2
ob_end_flush
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php1224
1
Symfony\Component\HttpFoundation\Response closeOutputBuffers
/vendor/symfony/http-foundation/Response.php386
0
Symfony\Component\HttpFoundation\Response send
/public/index.php58
/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  {
    return \in_array($this->statusCode, [204, 304]);
  }
 
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @final
   */
  public static function closeOutputBuffers(int $targetLevel, bool $flush): void
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    $flags = \PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? \PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : \PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request): void
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition'), 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT'), $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
Arguments
 1. "ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1)"
  
/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  {
    return \in_array($this->statusCode, [204, 304]);
  }
 
  /**
   * Cleans or flushes output buffers up to target level.
   *
   * Resulting level can be greater than target level if a non-removable buffer has been encountered.
   *
   * @final
   */
  public static function closeOutputBuffers(int $targetLevel, bool $flush): void
  {
    $status = ob_get_status(true);
    $level = \count($status);
    $flags = \PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE | ($flush ? \PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE : \PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE);
 
    while ($level-- > $targetLevel && ($s = $status[$level]) && (!isset($s['del']) ? !isset($s['flags']) || ($s['flags'] & $flags) === $flags : $s['del'])) {
      if ($flush) {
        ob_end_flush();
      } else {
        ob_end_clean();
      }
    }
  }
 
  /**
   * Checks if we need to remove Cache-Control for SSL encrypted downloads when using IE < 9.
   *
   * @see http://support.microsoft.com/kb/323308
   *
   * @final
   */
  protected function ensureIEOverSSLCompatibility(Request $request): void
  {
    if (false !== stripos($this->headers->get('Content-Disposition'), 'attachment') && 1 == preg_match('/MSIE (.*?);/i', $request->server->get('HTTP_USER_AGENT'), $match) && true === $request->isSecure()) {
      if ((int) preg_replace('/(MSIE )(.*?);/', '$2', $match[0]) < 9) {
        $this->headers->remove('Cache-Control');
      }
    }
/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php
  {
    echo $this->content;
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sends HTTP headers and content.
   *
   * @return $this
   */
  public function send()
  {
    $this->sendHeaders();
    $this->sendContent();
 
    if (\function_exists('fastcgi_finish_request')) {
      fastcgi_finish_request();
    } elseif (!\in_array(\PHP_SAPI, ['cli', 'phpdbg'], true)) {
      static::closeOutputBuffers(0, true);
    }
 
    return $this;
  }
 
  /**
   * Sets the response content.
   *
   * Valid types are strings, numbers, null, and objects that implement a __toString() method.
   *
   * @param mixed $content Content that can be cast to string
   *
   * @return $this
   *
   * @throws \UnexpectedValueException
   */
  public function setContent($content)
  {
    if (null !== $content && !\is_string($content) && !is_numeric($content) && !\is_callable([$content, '__toString'])) {
      throw new \UnexpectedValueException(sprintf('The Response content must be a string or object implementing __toString(), "%s" given.', \gettype($content)));
Arguments
 1. 0
  
 2. true
  
/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/public/index.php
 
/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
PP_CUSTOM_PHP_INI
"/var/www/vhosts/system/zire20.ir/etc/php.ini"
PP_CUSTOM_PHP_CGI_INDEX
"plesk-php72-fastcgi"
SCRIPT_NAME
"/public/index.php"
REQUEST_URI
"/size-guid"
QUERY_STRING
""
REQUEST_METHOD
"GET"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.0"
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1"
REDIRECT_URL
"/public/size-guid"
REMOTE_PORT
"56092"
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html/public/index.php"
SERVER_ADMIN
"admin@local.domain"
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html"
CONTEXT_PREFIX
""
REQUEST_SCHEME
"https"
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/public_html"
REMOTE_ADDR
"35.172.217.174"
SERVER_PORT
"443"
SERVER_ADDR
"185.129.170.14"
SERVER_NAME
"zire20.ir"
SERVER_SOFTWARE
"Apache"
SERVER_SIGNATURE
""
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
"Sun, 25 Jul 2021 13:40:33 GMT"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
HTTP_CONNECTION
"close"
HTTP_X_ACCEL_INTERNAL
"/internal-nginx-static-location"
HTTP_X_REAL_IP
"35.172.217.174"
HTTP_HOST
"zire20.ir"
HTTPS
"on"
GIT_PROJECT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/git"
PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins"
UNIQUE_ID
"YXYOLvNDe5a71FTGccSQ0gAAAJQ"
REDIRECT_STATUS
"200"
REDIRECT_HTTPS
"on"
REDIRECT_GIT_PROJECT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/git"
REDIRECT_PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins"
REDIRECT_UNIQUE_ID
"YXYOLvNDe5a71FTGccSQ0gAAAJQ"
REDIRECT_REDIRECT_STATUS
"200"
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS
"on"
REDIRECT_REDIRECT_GIT_PROJECT_ROOT
"/var/www/vhosts/zire20.ir/git"
REDIRECT_REDIRECT_PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins"
REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID
"YXYOLvNDe5a71FTGccSQ0gAAAJQ"
FCGI_ROLE
"RESPONDER"
PHP_SELF
"/public/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1635126830.2822
REQUEST_TIME
1635126830
empty
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler